Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Blue Horizon Apartments. (székhelye: Horvátország, HR-53270 Senj, Petra Kruzica Ulica 30; nyilvántartási száma: HR- OIB 91600754794, a továbbiakban: Szolgáltató) és a horvátországi szolgáltatást igénybevevő(k) (a továbbiakban: Vendég) között létrejött szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés megkötésével a Vendég a jelen ÁSZF elfogadja, így a jelen ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszony elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés megkötésének minősül a szálláshely-foglalás interneten keresztül (online) történő véglegesítése. A jelen ÁSZF-ben foglalt összes rendelkezés kötelező mind a Szolgáltatóra, mind az Vendégre nézve.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2. Az ajánlat tartalma

A Szolgáltató a Vendég számára kizárólag szálláshely szolgáltatást nyújt, melynek keretében a Szolgáltató felelős azért, hogy a lefoglalt szálláshelyet – a Szerződésben, illetve a foglalás megtörténtét, valamint a szállásdíj-foglaló (vagy a teljes szállásdíj) megfizetését visszaigazoló bizonylaton, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint – a Vendég számára biztosítja.

3. Tájékoztatás a foglalás előtt

A szálláshelyekre vonatkozó foglalási ajánlatok lekérdezése és a szálláshelyek lefoglalása (1) interneten keresztül (online), történik. A foglalás véglegesítése előtt a Szolgáltató

a) elérhetővé teszi a Vendég számára a kiválasztott szálláshely díjkalkulációját és részletes leírását, mely leírás tartalmazza a lefoglalni kívánt szálláshellyel és annak igénybevételével kapcsolatos összes releváns információt
b) a Vendég számára elérhetővé teszi a jelen ÁSZF és felhívja figyelmét arra, hogy az ÁSZF a megkötésre kerülő Szerződés részét fogják képezni,
Az a és b pontokban foglalt tájékoztatás megtörténhet (1) interneten keresztül (online), illetve (2) elektronikus levél vagy az információkat tartalmazó weboldalra mutató link megküldésével vagy hozzáférhetővé tételével egyaránt. Az a, és b. pontokban foglalt tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét, a megküldött, átadott, illetve hozzáférhetővé tett iratok és tájékoztatók áttanulmányozását a Vendég a Szerződés megkötésével elismeri. Foglaláskor a Vendég köteles megadni a szükséges összes személyes adatot (személyes adatok védelmével kapcsolatban lásd: 17. pont).. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató köteles a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezelni.

4. Szállásdíj megfizetése

A Vendégnek – a jelen ÁSZF-ben feltűntetett, a szolgáltató által meghatározott keretek között – lehetősége van kiválasztani a szállásdíj megfizetésének ütemezését.

A Vendég foglalása akkor válik véglegessé, ha a teljes foglalási díj 30 %-a 5 napon belül megérkezik a Szolgáltató bankszámlájára. Ellenkező esetben foglalását töröljük. A fennmaradó összeget készpénzes fizetés esetén kérjük előre jelezni és érkezés napján rendezni, átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén az érkezés dátumát megelőző 21. napig.

A Szolgáltató megtagadhatja a szállás Vendég részére történő rendelkezésre bocsátását, amennyiben a fennmaradó szállásdíj részt a Vendég a szálláshelyen érkezéskor nem fizeti meg hiánytalanul (ebben az esetben a Vendég kártérítési, kártalanítási igénnyel nem élhet).

A foglalás megtörténtéről, (vagy a teljes szállásdíj) hiánytalan megfizetéséről a Szolgáltató igazolást ad, küld meg vagy tesz hozzáférhetővé, amelyet a Vendég köteles a szálláshelyre érkezésekor a Szolgáltató részére átadni. Amennyiben a Vendég nem fizeti be hiánytalanul a szállásdíj-foglalót vagy a fennmaradó szállásdíj részt a megadott határidőig, a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát a Vendég előzetes vagy egyidejű értesítése mellett.

Fizetés:

A fizetés során felmerülő valuta-, illetve devizakonverzió esetén alkalmazandó banki árfolyamok banktól függően és időben eltérőek lehetnek! Az alkalmazandó árfolyam a fizetés pénznemétől, illetve módjától függően is változhat! A szálláshelyen nincs lehetőség magyar forintban történő fizetésre. Az alkalmazandó banki árfolyamokon végzett konverziók eredményeként csekély eltérések adódhatnak a díjkalkulációban megadott árakhoz képest. A Szolgáltató az árfolyamveszteségből adódó bármiféle kárral kapcsolatban kifejezetten kizárja felelősségét.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a banki átutalással történő fizetés a lefoglalt szálláshely igénybevételének kezdőnapját megelőző ésszerű intervallumon – jellemzően 4 munkanapon – belül nem lehetséges. Ilyen esetben a szállásdíjat a Vendég köteles ésszerű időn belül más fizetési mód igénybevételével kiegyenlíteni, ellenkező esetben az Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát. Egy adott pénznemben megjelölt összeg hiánytalan megfizetésének kizárólag az adott pénznemben megjelölt összeg kedvezményezett bankszámláján történő hiánytalan jóváírása minősül, bármiféle levonástól (különösen banki költségtől, árfolyamveszteségtől) mentesen. Kérjük, ezt a körülményt a fizetés során vegye figyelembe.
A banki költségeket, valamint a fizetési eljárással kapcsolatos minden további költséget a Vendég köteles vállalni.

Banki adatok:
Kedvezményezett: Ónodi Zoltán

Forint számla:
IBAN: HU42 1177 3432 0165 3481 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

EUR számla:
IBAN: HU51 1177 5434 4549 4882 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

Kuna számla:
IBAN: HR81 2402 0063 2900 17992
SWIFT: ESBCHR22
ERSTE Bank Senj, Croatia

5. Üdülőhelyi illeték

A Horvát Köztársaságban fizetendő üdülőhelyi illetékekről rendelkező törvény értelmében, a Vendég a szállásdíj megfizetésével egyidejűleg köteles fizetni üdülőhelyi illetéket is. Az üdülőhelyi illetékekről szóló törvény az üdülőhelyi illeték összegét az alábbiak szerint határozza meg:

– felnőttek: 8,00 kuna/fő/éj
– 12 és 18 év közötti fiatalok: 50%-os engedményben részesülnek.
– 12 éves kor alatt: nem kell üdülőhelyi illetéket fizetni, díjmentes.

A meghatározott foglalásra vonatkozó üdülőhelyi illeték, amelynek befizetése a jelen ÁSZF feltételeknek megfelelően a szálláshely-szolgáltatás végösszegének kifizetésével egyidejűleg történik. A jellemzően euróban megadott szállásdíjban, illetve a díjkalkulációban feltüntetésre kerül az üdülőhelyi illeték mértéke is. 

6. A szállásdíj

A szállásdíj a szálláshely leírásban szereplő szolgáltatásokra vonatkozik, mely szolgáltatás csomag kiterjed a villamos energia, a víz, a csatorna és a gáz használata során felmerülő költségekre is, csakúgy, mint az ágynemű valamint WIFI, és ingyenes parkolási lehetőség használatra is. 

Klíma használatánál plussz költség fizetendő, amennyiben nem rendeltetésszerűen használják.
Pl. ha nem tartozkodnak az apartmanban, szálláshelyen, nyitva hagyott ablak és ajtó esetén.

7. Árváltoztatás

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

A helyesírási hibákért, az időközben aktualitásukat vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, így ezek helyesbítése nem minősül árváltoztatásnak. Kizárólag a már visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.

Azoknak a Vendégeknek, akik az adott foglalás során már kifizették a szállásdíj-foglaló összegét, a Szolgáltató garantálja a díjkalkulációban feltüntetett árat.

A Szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal – joga van az árváltoztatásra abban az esetben, ha a foglalás visszaigazolása után megváltozik a Szerződésben meghatározott pénznem árfolyama vagy olyan, a Szolgáltató számára előre nem látható vagy általa nem befolyásolható okok esetén, amelyek a szolgáltatás árát közvetlenül befolyásolják. Amennyiben a foglalást követően 10%-nál nagyobb áremelésre kerülne sor, a Vendégnek joga van a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Vendég jogosult a teljes befizetett összeg – 14 napon belüli – visszatérítésére, de kártérítési, kártalanítási igénnyel nem élhet.

Ha a lefoglalt szálláshely szolgáltatásait a foglaláson feltüntetett személyek számánál többen szeretnék igénybe venni (mely körülmény a Vendég részéről  szerződésszegésnek minősül), a Szolgáltatónak jogában áll – illetve adott esetben jogszabályi kötelezettsége – megtagadni a szálláshely-szolgáltatás igénybevételét a foglaláson nem szereplő személyektől, vagy a helyszínen kifizettetni a szálláshely többletdíját és egyéb költségeit.

8. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató, a Vendég által lefoglalt szálláshely-szolgáltatások – szálláshely-leírással összhangban történő és egyebekben is szerződésszerű – teljesítéséért felelősséggel tartozik, az Vendég jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása mellett, az idegenforgalomban kialakult általános szokásoknak megfelelően. Nincs helye reklamációnak, amennyiben a szálláshely-szolgáltató azért tagadja meg vagy köti többletdíj és kapcsolódó költség kifizetéséhez a szálláshely igénybevételét, vagy a szálláshely minősége azért nem felel meg a szálláshely-leírásban foglaltaknak;

a) mert a szálláshelyre többen érkeztek, mint amennyi fő számára azt lefoglalták,

b) mert a Vendég előzetes bejelentés nélkül a szálláshelyre visz magával háziállatot, amely háziállatot nem fogad
c) mert a Vendég szerződésszegést követ el. A felsorolt esetekben a Szállásadó nem köteles elfogadni a Vendég kifogásait a lefoglalt szálláshely minőségére vonatkozóan.

9. A Vendég kötelezettségei

A Vendég köteles:

a) érvényes személyazonosító és úti okmányokkal rendelkezni;

b) tiszteletben tartani Horvátország, vám- és devizajogszabályait, egyéb törvényeit és jogszabályait, továbbá előzetesen kellően tájékozódni arról, hogy Horvátországba való beutazáshoz rendelkeznie kell-e érvényes vízummal. Amennyiben a Vendég által elkövetett jogsértő cselekmény vagy mulasztás miatt nem lehet az utazást folytatni, a felmerülő költségeket a Vendég viseli;

c) tiszteletben tartani a szálláshelyen érvényes házirendet, illetve jóhiszeműen együttműködni a szálláshely szolgáltatást nyújtó személyekkel;

d) a célállomásra való megérkezéskor a szolgáltatást részére átadni a foglaló visszaigazolást, illetve azon feltüntetett esetleges fennmaradó szállásdíj-részt megérkezéskor haladéktalanul megfizetni.

e) a Vendég háziállat (kutya, macska stb.) magával vitelét tervezi, kérjük vegye figyelembe, hogy a szálláshelyen a háziállat nem megengedett, melyről a Vendéget a Szolgáltató előzetesen erről tájékoztatja; 

f) ha a Vendég azt tervezi, hogy több személlyel érkezik a lefoglalt szálláshelyre, mint amennyi fő számára a foglalás megtörtént, illetve amennyit a szálláshely kapacitása megenged,akkor erről minden esetben haladéktalanul, előzetesen értesítenie kell a Szolgáltatót, még akkor is, ha a további személy kiskorú. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a szálláshely kategorizálása és engedélyezése Horvátországban megadott kapacitáshoz (igénybevevők maximális létszáma) kötött, mely létszámot az adott szálláshelyen egyidejűleg tartózkodók száma nem haladhat meg (akkor sem, ha a többletlétszámot csupán kiskorúak jelentik). Ebből is következően további személy(ek) tartózkodásának lehetősége kizárólag a szálláshely-szolgáltató jóindulatától függ, arra a szállásadó nem kötelezhető. A Vendég szerződésszegést követ el az előzetes értesítés elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével, továbbá ha a szálláshely-szolgáltató az előzetes értesítésben jelzett további személy(ek) szálláshelyen tartózkodását nem hagyja kifejezetten jóvá. A szálláshely-szolgáltató a további személy(ek) (akár kiskorú személyek) tartózkodását megtagadhatja, de engedélyezés esetén is többletdíj és a kapcsolódó költségek megfizetéséhez kötheti. A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén a Vendég viseli a felmerülő díjakat és költségeket, és köteles megtéríteni az általa okozott kárt.

g) a Vendég köteles bármilyen károkozás esetén, a helyszínen megtéríteni a szálláshely-szolgáltatónak okozott kár teljes értékét;

h) a Vendég köteles a szálláshelyet távozáskor tisztán, rendezetten átadni a szálláshely-szolgáltatónak, attól függetlenül, hogy a szállásdíj tartalmazza a végső takarítás árát is. Abban az esetben ha a Vendég az apartmanban, hűtőszekrényben szemetet, ételmaradékot, mostlan-és koszos edényeket hagy, plusz takarítási költséget számol fel a Szállásadó.

i) a Vendég a házban házibulit és egyéb rendezvényeket nem tarthat. Legény-és leánybúcsút sem.

j) a Vendég a szobát/apartmanját az érkezés napján 14.00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig köteles elhagyni (Check out).

10. A Szolgáltató joga a foglalás módosítására és törlésére

Rendkívüli körülmények (vis major) bekövetkezése esetén, illetve a Szolgáltató számára előre nem látható vagy általa nem befolyásolható egyéb körülmények esetén a Szolgáltató fenntartja a foglalás egyoldalú módosításának, illetve törlésének jogát.

A Szolgáltató által a fentiekkel összhangban módosított, illetve törölt foglalással kapcsolatban a Vendég kártérítési, kártalanítási követelésre nem jogosult. A Szolgáltató kizárólag a korábban, a Szolgáltató számlájára befizetett összeget köteles visszafizetni.

11. Az utas joga a foglalás módosítására és lemondására

Amennyiben a Vendég szeretné módosítani vagy lemondani foglalását, ezt kizárólag írásban (e-mailen) teheti meg; a módosítás, illetve a lemondás telefonon keresztül nem intézhető.

Módosításnak minősül:

– a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személyek számának és/vagy nevének,
– a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele kezdő és/vagy befejező időpontjának, vagy
– a szálláshelynek, ideértve az eredetileg foglalt szálláshelyen belüli apartmannak vagy szobának a módosítására irányuló igény közlése a Szolgáltatóval legkésőbb 8 nappal a szálláshely-szolgáltatás igénybevételét megelőzően, amennyiben a módosítás lehetséges.

Amennyiben a Vendég az adott szálláshelyen belül az apartman, szoba változtatását kéri, és a módosításnak nincs akadálya, a Szolgáltató 25 euró kezelési díjat számít fel.

A foglalás lemondásának minősül

– a foglalás kifejezett lemondása,
– a foglalásnak (különösen a szálláshelyen belüli apartmannak, illetve az igénybevétel kezdő és/vagy befejező időpontjának) a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele megkezdését megelőző 7 napon belüli, illetve az igénybevétel ideje alatti módosítása, ha a módosításhoz szálláshely-szolgáltatója nem járul hozzá, vagy hozzájárulás esetén a módosítás esetén irányadó annak többletköltséget vagy díjat a Vendég nem fizeti meg, és a Vendég mindennek ellenére a módosítással kapcsolatos igényét fenntartja, vagy
 – a szálláshely elfoglalásának elmulasztása a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének kezdőnapján, mely esetekben az alábbi lemondási feltételek irányadóak, hacsak a Szolgáltató egyedi esetben diszkrecionális jogkörében méltányosságból kivételt nem tesz. A visszaigazolt foglalások esetén a lemondási díjak meghatározásakor az írásbeli lemondás, illetve módosítási igény kézhezvételének dátumát vesszük alapul, míg a szálláshely elfoglalásának elmulasztása esetén a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének kezdőnapját. Amennyiben szállásdíj-foglaló (vagy a teljes szállásdíj) befizetését követően megerősített visszaigazolt foglalás lemondásra kerül és a lemondás és a lefoglalt időpont előtt az alábbiakban részletezettek alapján történik a Vendég a következő lemondási díj fizetésére kötelezett:

  • az érkezését megelőző 40. napig foglalását lemondja, a lemondási díj a foglaló 15%-a
  • 39-21. nap között történik, a lemondási díj a befizetett foglaló összege
  • 20-10. nap között történik, a lemondási díj a lefoglalt szállás teljes összegének 50%-a
  • 9-1. nap között történik, a lemondási díj a lefoglalt szállás teljes  összegének 100%-a
  • ha nem kezdi meg az utazást, a lemondási díj a lefoglalt szállás teljes összegének 100%-a

Amennyiben a Vendég a szolgáltatás megkezdése előtti 7. napot követően kénytelen lemondani a szolgáltatást, a Szolgáltató felajánlja számára, hogy maga helyett más Vendégeket találjon a megrendelt szolgáltatás igénybevételére. Ebben az esetben a Szolgáltató csak a Vendég cserével járó tényleges költségeket fogja felszámolni. Ettől kezdve a jelen ÁSZF-ben feltüntetett kötelezettségek a szolgáltatás új igénybevevőjére is érvényesek lesznek.

Amennyiben a Vendég a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele megkezdésének napján éjfélig nem érkezik meg szálláshelyére (no show), és erről előzőleg nem értesítette a Szolgáltatót, foglalása lemondottnak minősül, ebben az esetben pedig a fenti lemondási feltételek érvényesek. A Vendég kérésére módosított, illetve az általa lemondott foglalással kapcsolatban a Vendég kártérítési, kártalanítási követelésre nem jogosul

12. Panaszok elbírálása

Amennyiben a szálláshely-szolgáltatás minősége nem egyezik meg a foglalásban feltüntetettel, a Vendég írásbeli panasz benyújtására jogosult a Szolgáltató felé. A Vendég köteles a megérkezés napján azonnal kifogást emelni a szolgáltató képviselőjénél, ha bármilyen hiányosságot tapasztal a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozólag. A felmerült probléma megoldásának érdekében a Vendég köteles a Szolgáltatóval jóhiszeműen együttműködni. A Szolgáltató nem köteles figyelembe venni a Vendég utólagos panaszát.

A panasz elbírálásának időtartama alatt, amely a panasz benyújtásától számított maximum 14, illetve 28 napig tart, a Vendég vállalja, hogy nem fordul közvetítésért harmadik személyhez vagy más intézményhez. Ennek időtartama alatt a Vendég ugyancsak vállalja, hogy nem kezdeményez peres vagy peren kívüli eljárást, továbbá nem kelti a Szolgáltató rossz hírét a médiában, illetve online fórumokon.

A panaszos esetre jóváhagyott kártérítés mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás reklamált részének értékét, és nem terjedhet ki a már igénybevett szolgáltatásokra, illetve a teljes befizetett összegre. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható vagy nem befolyásolható körülményekért, így különösen az időjárási viszonyokért, a tengervíz tisztaságáért és hőmérsékletéért, a célállomásokon tapasztalható tömegért, a Vendégeket érő incidensekért, illetve olyan hasonló körülményekért és eseményekért, amelyek a Vendégek elégedetlenségét válthatják ki, de nincsenek közvetlen összefüggésben a lefoglalt szálláshely minőségével (pl. kedvezőtlen időjárás, rosszul karbantartott strandok, túl nagy tömeg, vagyontárgyak eltulajdonítása, elvesztése vagy károsodása, zaklatás, építkezés vagy bármely karbantartási vagy javítási munka, panoráma ideiglenes megzavarása stb.

13. Poggyász

A Vendég köteles gondoskodni szálláshelyén saját csomagjairól és értékeiről. A Vendég maga felel a felügyelet nélkül hagyott értékeinek eltulajdonításáért, elvesztéséért vagy károsodásáért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a poggyász eltulajdonításáért, elvesztéséért vagy károsodásáért, a szálláshelyen, ezért javasoljuk a poggyászbiztosítással egybekötött utasbiztosítás megkötését. Az egyes vagyontárgyak eltulajdonításáról vagy elvesztéséről a Vendég haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, aki eljár az illetékes rendőrkapitányságon.

14. Vis Major

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a hatókörén kívül eső (előreláthatatlan, illetve elháríthatatlan) rendkívüli körülmények (vis major) által okozott károkért, ideértve azt is, ha a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele ilyen ok miatt elmarad vagy nem teljes értékű. Ilyen eseménynek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a betegség vagy a haláleset, bármely természeti esemény (pl. földrengés, tűz, villámcsapás, árvíz, szárazság, orkán), társadalmi esemény (sztrájk, tüntetés, felkelés, terrorcselekmény, járvány) vagy állami beavatkozás (pl. háború, blokád, karantén, szükségállapot), illetve bármilyen rendkívüli fizikai behatás (pl. csőtörés, rövidzárlat, dugulás, közlekedési akadály)

15. Utasbiztosítás

 A Szerződés aláírásával – amelynek a jelen Általános Szerződési Feltételek is részét képezik – a Vendég elismeri, hogy a Szolgáltató ajánlotta számára az utasbiztosítás megkötését. A Vendég felelőssége, hogy figyelmesen áttanulmányozza az általa választott biztosítási feltételeket.

16. A személyes adatok védelme

A Vendég önkéntesen adja át személyes adatait. a Vendég személyes adataira a szálláshely-szolgáltatás lefoglalásához van szükség. A személyes adatok a további kapcsolattartáshoz is szükségesek. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Vendég személyes adatait kizárólag a Vendég kifejezett előzetes felhatalmazása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A személye adatokat kizárólag a kiválasztott szálláshely szolgáltatás biztosításának érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és ideig lehet felhasználni, hacsak a Vendég eltérően nem rendelkezik. a Vendégek személyes adatai egy adatbázisban vannak tárolva, az Adatvédelmi Hivatalnak az adatok gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó előírásainak megfelelően. A Vendég beleegyezik, hogy elektronikus levélcímét a Szolgáltató marketing akciói (hírlevelek kiküldése) során felhasználhatja.

17. Megjegyzés

A foglalás megerősítésével, illetve a szállásdíj-foglaló vagy a teljes szállásdíj befizetésével a Szállásadó és a Vendég közötti Szerződés létrejön, melynek elválaszthatatlan részét képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek, melyek áttanulmányozását a Szerződés megkötésével a Vendég kifejezetten elismer.

18. Békés egyeztetés

A Szállásadó és a Vendég közötti szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás ügyeiket megkísérlik közös megegyezéssel, békésen megoldani.

19. Egyéb

Magyarország horvátországi nagykövetsége:
cím: 10 000 Zagreb, Pantovčak 255-257
előhívó: (00)-(385)-(1)
telefon: 4890-906ügyelet: 4890-906
fax: 457-9301
e-mail: mission.zgb@mfa.gov.hu

Magyarország horvátországi konzulátusa:
cím: 10 000 Zagreb, Pantovčak 255-257
előhívó: (00)-(385)-(1)
telefon: 4890-906
ügyelet: 4890-906
fax: 4579-302
e-mail: consulate.zgb@mfa.gov.hu
honlap: www.mfa.gov.hu/emb/zagreb
ügyfélfogadás:
október 1-május 31: hétfő, szerda és péntek 9.00-12.00
június 1-szeptember 30: minden munkanap 9.00-12.00

Érvényes visszavonási