Pravila o privatnosti

Zaštita vaših osobnih podataka za nas je vrlo važna, tako da uvijek postupamo u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i Europske unije, posebno Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), vodeći računa o trenutnom zakonodavstvu.

Kontrolor podataka se obvezuje da je njegova obrada podataka navedena u prospektu u skladu s odredbama zakonodavstva Europske unije, posebno odredbama GDPR-a, koje se moraju primijeniti nakon 25. svibnja 2018. godine.

NAZIV UPRAVLJANJA PODACIMA, PODACI O KONTAKTU:

Blue Horizon Apartments upravlja Zoltán Ónodi (Upravitelj podataka)

Adresa: Petra Kružića Ulica 30, 53270 Senj, HR

Registracijski broj: HR-OB 91600754794

Broj telefona: +36 20-9612-631, +385 99-4498-292

Adresa e-pošte: info@bluehorizon-senj.com

www.bluehorizon-senj.com

 

 1. POJMOVI

Osobni podaci:

Osobni podaci su svi podaci o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi; fizička osoba čiji se identitet može izravno ili neizravno identificirati, posebno pomoću identifikatora, internetskog identifikatora ili jednog ili više čimbenika koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet fizičke osobe

Utjecalo:

Svaka određena fizička osoba koja se izravno ili neizravno utvrđuje ili može utvrditi na temelju osobnih podataka

Datoteka:

Skup podataka kojim se upravlja u jednom zapisu

Upravitelj podataka:

Fizička ili pravna osoba, odnosno organizacija bez pravne osobnosti, koja također zaključuje ugovor na temelju sklopljenog ugovora ili odredbe zakona, provodi upravljanje podacima i njegovu obradu.

Upravljanje podacima:

Bez obzira na korišteni postupak, bilo koja operacija ili skup operacija podataka, posebno prikupljanje, snimanje, snimanje, sistematizacija, pohrana, promjena, uporaba, savjetovanje, prijenos, otkrivanje, koordinacija ili povezivanje, blokiranje, brisanje i uništavanje podataka, spriječiti njegovu upotrebu, fotografirati, zvuk ili slike i snimati fizičke identifikatore (npr. otisci prstiju ili otisci dlana, uzorci DNK, iris).

Obrada podataka:

Izvođenje tehničkih zadaća povezanih s operacijama upravljanja podacima, bez obzira na način i sredstva koja se koriste za izvođenje operacija i mjesto primjene, pod uvjetom da se tehnički zadatak izvršava na podacima.

Prijenos podataka:

Upućivanje podataka dostupnim određenoj trećoj strani.

Treća osoba:

Fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja nije subjekt podataka, kontrolor ili obrađivač.

Zabrana:

Izjava subjekta podataka koja prigovara obradi njegovih osobnih podataka i zahtijeva prekid obrade podataka ili brisanje obrađenih podataka.

 

Brisanje podataka:

Čine podatke neprepoznatljive na takav način da ih više nije moguće povratiti.

Oznaka podataka:

Identificiranje podataka kako bi se razlikovalo.

Adatzárolás:

Identifikacija podataka radi konačnog ili određenog razdoblja radi ograničavanja njihove daljnje obrade.

Doprinos:

Dobrovoljno i čvrsto izražavanje volje subjekta podataka, temeljeno na odgovarajućim informacijama i davanju njegove nedvosmislene suglasnosti za obradu osobnih podataka koji se tiču ​​njega, u cijelosti ili djelomično.

Odobrenje se smatra pristankom ako Subjekt podataka odabere potvrdni okvir ili izvrši tehnička prilagođavanja u vezi s tim prilikom pregledavanja web stranice ili finalizacije rezervacije, kao i bilo koje druge izjave ili radnje kojima se želi utjecati na namjeravanu obradu osobnih podataka subjekta podataka u tom kontekstu. jasno naznačuje svoj pristanak.

Slučaj privatnosti:

Protupravno rukovanje ili obrada osobnih podataka, posebno neovlašteni pristup, izmjena, prijenos, otkrivanje, brisanje ili uništavanje i slučajno uništenje i oštećenje.

 1. 2. OBRADA OSOBNIH PODATAKA, SVRHA UPRAVLJANJE PODACIMA
 • Opseg upravljanih podataka:
 • Prezime
 • Ime
 • E-pošta
 • Telefon
 • Točna adresa
 • Datum dolaska
 • Datum odlaska
 • Broj odraslih
 • Broj i dob djece
 • Adresa za naplatu
 • U slučaju korporativnog ili poslovnog rezervacije, potrebne su točne pojedinosti za izdavanje računa.
 • Ostale informacije koje je osoba rezervirala u polju za komentare.

Svrha unošenja podataka o gostima u eVisitor je registracija turista u informacijski sustav turističkih tijela Republike Hrvatske, prijava i odjava turista. (Zakon o prebivalištu NN 152/08).

 • Prezime
 • Ime
 • Datum i mjesto rođenja
 • Zemlja rođenja
 • Naslov
 • Državljanstvo
 • Spol
 • Vrsta identifikacijskog dokumenta (osobni / putovnica)
 • Broj identifikacijskog dokumenta

Podaci treće strane – rezervacija hotela, zahtjev za ponudu:

Smještajni portali koji se odnose na kontrolora podataka, a za koje je moguće rezervirati smještaj putem vlastite web stranice zasebni su kontrolori podataka neovisni o upravljaču podacima. Saznajte više o načelima i propisima upravljanja podacima putem web stranica određenog smještajnog portala.

U slučaju zahtjeva za ponudu, kontrolor podataka dobit će osobne podatke Ugovaratelja (ime, e-mail adresu, telefonski broj, adresu, broj djece i dob) istovremeno s dobrovoljnom pristankom subjekta podataka.

Prilikom rezervacije putem smještajnih portala oni upravljaju sljedećim podacima: ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, podaci o dolasku i odlasku, broj odraslih i djece, starost djece, podaci o kreditnoj kartici, ostali podaci koje je osoba u rezervaciji dala u polju za komentare.

U okviru rezervacije smještaja, obrada svih podataka vezanih uz subjekta podataka temelji se na dobrovoljnoj pristanku, a svrha je osigurati rezervaciju smještaja, kontakt i izdavanje računa. Osobne podatke sadržane u ovom odjeljku kontrolor podataka čuvat će tijekom razdoblja u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Svrha upravljanja podacima

– izdavanje potrebne fakture, ispunjavanje knjigovodstvene obveze i u vezi s tim, dokumentiranje plaćanja, izvršavanje računovodstvenih poslova, pokretanje pravnih radnji u slučaju neplaćanja.

– za informacije, komunikaciju i postupanje s pritužbama.

– za potrebe izdavanja računa koji potvrđuje plaćanje naknade za smještaj i boravišne pristojbe.

– boravišna pristojba za obvezu prijave.

– pružanje odgovarajuće ponude i održavanje kontakta.

 1. NASTANAK NA MJESNOJ ZAJEDNICE

Sve fizičke osobe koje su registrirane na web stranici društvenih medija kontrolora podataka i dijele, vole i dobrovoljno prate sadržaj koji se pojavljuje na njemu.

Podaci registrirani na društvenoj web stranici: ime, fotografija, e-mail adresa i mišljenje, poruka poslana u vezi s web stranicom i smještajem.

Svrha upravljanja podacima na danoj društvenoj web stranici je učiniti boljim poznavanjem smještaja, prenošenjem informacija dijeljenjem i vole.

Ako se podaci ne daju ili nije stvarna osoba, kontrolor podataka može ga isključiti da se pojavljuje na društvenoj web lokaciji.

Facebook i zasebni kontrolori podataka neovisni o kontroloru podataka. Više informacija o načelima i propisima upravljanja podacima možete saznati putem web stranica određene društvene web stranice.

 

 1. SKLADIŠTENJE I VREMENSKO ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni se podaci mogu obrađivati ​​samo u skladu s aktivnostima iz točke 2. u svrhu obrade podataka.

Upravitelj podataka ovim putem obavještava posjetitelje svoje internetske stranice da su poduzete sve moguće mjere u skladu s člankom 32. stavkom 1. GDPR-a i stavkom 83. GDPR preambule i Info TV-om. Prema članku 7 GDPR-a i Zakonu o Info TV-u o zaštiti osobnih podataka u vezi s obradom podataka. mogu pružiti u skladu sa zahtjevima

Kontrolor podataka osigurava informatičko okruženje koje se koristi za upravljanje osobnim podacima povezujući osobne podatke koje pruža samo Subjekt podataka i isključivo s podacima i na način naveden u ovim Pravilima, osiguravajući da se izvrše sve promjene podataka, posebno sprečavanje neovlaštenog pristupa, brisanje, uništavanje, mjenjanje, otkrivanje.

Sve osobne podatke koje obrađuje kontrolor podataka obrađivač zadržava u roku propisanom zakonom.

Kontrolor podataka pohranit će osobne podatke u vezi s financijskim transakcijama najmanje 11 godina, kako to zahtijeva zakonodavstvo na snazi ​​u Republici Hrvatskoj.

Upravitelj podataka pohranjuje osobne podatke u skladu s relevantnim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Moguće je izmijeniti i izbrisati osobne podatke, povući dobrovoljni pristanak i zatražiti podatke o obradi osobnih podataka na sljedećoj e-mail adresi: info@bluehorizon-senj.com

 1. PRAVO OTKAZIVANJA (članak 17. GDPR)

Subjekt podataka može zatražiti od kontrolora da bezbrižno izbriše svoje osobne podatke ako postoji neki od sljedećih razloga:

 • osobni se podaci više ne zahtijevaju u svrhu u koju su prikupljeni ili nisu pravilno obrađeni
 • Subjekt podataka povlači osnovu za upravljanje podacima a nema druge pravne osnove za obradu podataka
 • Subjekt podataka prigovara njegovoj obradi podataka i za obradu podataka ne postoji prioritetni legitimni razlog
 • osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu EU-a ili državama članicama koja se primjenjuje na upravljač podacima
 • zakonitost obrade podataka temelji se na pristanku roditelja ili ste skrbnik djeteta i dotično dijete još nije navršilo dobnu granicu koja je potrebna za pristanak ili ste dijete koje je navršilo dob za koju se traži pristanak.

Subjekt podataka dužan je podnijeti svoj zahtjev u vezi s brisanjem u pisanom obliku i dužan je navesti koje osobne podatke iz kojeg razloga želi izbrisati.

Ako kontrolor podataka prihvati zahtjev subjekta podataka za brisanje, izbrisat će obrađene osobne podatke iz svih njegovih zapisa i o tome obavijestiti subjekta podataka.

Osobni podaci subjekta podataka neće se izbrisati ako je obrada podataka potrebna iz sljedećih razloga:

 • ostvarivati ​​pravo na slobodu izražavanja i informiranja
 • ispunjenje zakonske obveze obrade osobnih podataka
 • na temelju interesa javnosti za javno zdravstvo
 • za potrebe arhiviranja u javnom interesu, u znanstvene i povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, gdje bi takav zahtjev mogao onemogućiti ili ozbiljno ugroziti takvu obradu; opsesija
 • podnijeti, izvršiti ili braniti pravne zahtjeve.

Imajte na umu da povlačenje vašeg pristanka ne utječe na obradu podataka koju smo već proveli.

Pošalji povratne informacije

Povijest

Spremljeno

Zajednica

 1. PRAVO NA OBRADU PODATAKA OGRANIČENJA

Subjekt podataka ima pravo predložiti da kontrolor podataka ograniči rukovanje i upotrebu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju ako postoji jedan od sljedećih razloga:

 • Subjekt podataka osporava točnost osobnih podataka (u ovom slučaju ograničenje traje sve dok kontrolor podataka provjerava točnost podataka)
 • Kontrolor podataka je s osobnim podacima obradio na nezakonit način, ali zahtijeva ograničenje umjesto brisanja Subjekta podataka.
 • Za upravljača podataka prestala je svrha obrade podataka, ali ih Subjekt podataka traži da podnese, izvrši ili zaštiti pravne zahtjeve.
 • Subjekt podataka prigovara obradi podataka u vezi s obradom podataka temeljenom na legitimnim interesima kontrolora podataka i za to nema uvjerljivih legitimnih razloga koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama Subjekta podataka ili su u vezi s podnošenjem, izvršavanjem ili obranom pravnih zahtjeva; u ovom slučaju ograničenje ostaje na snazi ​​sve dok se ne utvrdi imaju li legitimni razlozi kontrolora podataka prednost nad legitimnim razlozima subjekta podataka.
 1. ŠTO SU COOKIE/KOLAČIĆ I KAKO SMO KORISTIMO?

Ovo su male datoteke koje pohranjuju podatke u vaš web preglednik. “Kolačić” je sredstvo za razmjenu informacija između web poslužitelja i korisničkog preglednika.

Te datoteke s podacima nisu izvršne, ne sadrže špijunski softver i viruse i ne dopuštaju pristup sadržaju tvrdog diska korisnika.

Web stranice koje djeluju u državama Europske unije moraju koristiti pristanak korisnika za upotrebu “kolačića” i pohraniti ih na korisnikovo računalo ili drugi uređaj.

Kolačići čine pregledavanje jednostavnijim, uključujući mrežne potrebe za podacima i relevantne reklame.

Kolačići također omogućuju operaterima web stranica prikupljanje anonimnih statističkih podataka o navikama posjetitelja stranica.

Koristeći ove, uređivači stranica mogu dodatno prilagoditi izgled i sadržaj stranice.

“Kolačići” se mogu izbrisati ili onemogućiti u preglednicima koje koristite.

Preglednici vam omogućuju postavljanje “kolačića” prema zadanim postavkama. To možete onemogućiti u postavkama preglednika i izbrisati postojeće. Međutim, možete postaviti i preglednik tako da obavještava korisnika kada uređaj pošalje „kolačić“.

Važno je, međutim, naglasiti da će onemogućavanje ili ograničavanje ovih datoteka pogoršati vaše iskustvo pregledavanja, kao i pogreške u funkcionalnosti web stranice.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U cilju osiguranja osobnih podataka, sigurnosti i povjerljivosti subjekta podataka, kontrolor podataka će poduzeti tehničke i organizacijske mjere, posebno radi zaštite od neovlaštenog pristupa i zlouporabe podataka, radi osiguranja sigurnosti naših IT sustava i oporavka podataka u slučaju događaja.

Kontrolor podataka će poduzeti sve potrebne korake da osigura sigurnost osobnih podataka koje pružaju gosti tijekom pohrane i očuvanja mrežnog sustava i podataka.

Sustav rezervacija koji djeluje putem web mjesta Data Controller postavljen je s vanjskim sigurnim pružateljem usluga hostinga koji nema pristup podacima kojima upravlja pružatelj usluga hostinga. Upravitelj podataka radi na računalu zaštićenom lozinkom i antivirusnim softverom.

 1. ZAKLJUČENA PRAVA

Konkretno, kada obrađujete vaše osobne podatke, imate sljedeća prava:

– Primajte transparentne i razumljive podatke o tome kako koristimo vaše osobne podatke i koja su vaša prava.

– pravo Upravitelja podataka da pristupi osobnim podacima i pruži dodatne informacije u vezi s njegovom obradom.

– pravo ispravljanja netočnih i nepotpunih osobnih podataka

– pravo na brisanje vaših osobnih podataka, posebno kada se ne zahtijeva daljnja obrada; povukao suglasnost za njihovu obradu; pravno prigovorio obradi; nezakonito obrađen; ili biti brisan zakonom.

– pravo na ograničavanje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost vaših osobnih podataka dok kontrolor podataka ne provjeri njihovu točnost; obrada je nezakonita; više nisu potrebni, ali trebaju podaci da izvrše svoje pravne zahtjeve ili prigovore na obradu sve dok obrađivač podataka ne potvrdi da legitimni razlozi nadmašuju interese subjekta podataka;

– pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka kada se oni obrađuju u svrhu izravnog marketinga ili u našem legitimnom interesu;

– pravo na dobivanje i prijenos osobnih podataka drugom davatelju usluga

Ako želite ostvariti bilo koje od gore navedenih prava, obratite se kontroloru podataka s gore navedenih podataka o kontaktima.

ovrha

U slučaju povrede njegovih prava, Subjekt može podnijeti pravne mjere protiv usluge smještaja.

 sudske postupke uređuje Zakon o zaštiti podataka i druge odgovarajuće zakonske odredbe.

Ostale odredbe

Smještaj zadržava pravo izmjene ovog prospekta.

Smještaj nije odgovoran za točnost podataka koje pružaju posjetitelji web stranica ili Gosti.